project|home

 

 

 

 

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ   Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ   Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ


Μ Ε Λ Ε Τ Η  -  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η  -  Α Ν Α Κ Α Ι Ν Ι Σ Η

 

 

 

Γνωρίστε μας

Η project|home ενσωματώνει την αγάπη δύο Μηχανικών, της Μυριάνθης Μουσά (M.Arch. ΙΙ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ) και του
Χάρη Χαρίτου (Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, ΜΒΑ ΟΠΑ), για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών προτάσεων για κατοικίες.

Η προσωπική φροντίδα για την παραμικρή λεπτομέρεια κάθε έργου χαρακτηρίζει τη δουλειά τους, είτε πρόκειται για εξ αρχής σχεδιασμό και κατασκευή κατοικίας είτε για ανακαίνιση υπάρχουσας. Η αισθητική, η λειτουργικότητα, η μοναδικότητα, η ασφάλεια, η ποιότητα, αποτελούν μερικές μόνο από τις παραμέτρους που διέπουν όλα τα στάδια του σχεδιασμού, της κατασκευής αλλά και της διακόσμησης του δικού σας προσωπικού χώρου.

Έτσι, η project|home ανταποκρίνεται στην εμπιστοσύνη σας και δημιουργεί χώρους ζωής, που θα φιλοξενήσουν τα όνειρα και τις προσωπικές σας στιγμές.