project|home

 

 

 

 

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ   Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ   Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ


Μ Ε Λ Ε Τ Η  -  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η  -  Α Ν Α Κ Α Ι Ν Ι Σ Η

 

 

Μελέτη - Κατασκευή

Η project|home με βασικό γνώμονα ότι η ποιότητα του χώρου καθορίζει την ποιότητα ζωής μέσα σε αυτόν, σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, σε ό,τι αφορά την κατασκευή της νέας σας κατοικίας. Αποτελεί τον έμπιστο συνεργάτη σας σε μια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία, που αποτελεί απόφαση ζωής. Σχεδιάζει την Αρχιτεκτονική λύση, αναλαμβάνει την έκδοση της Οικοδομικής Άδειας, εκπονεί τη Μελέτη Εφαρμογής και υλοποιεί την κατασκευή, με έμφαση στην ποιότητα, τη λεπτομέρεια και την επιλογή των υλικών. Η κεντρική ιδέα βασίζεται στο συμμετοχικό σχεδιασμό, την ένταξη του κτηρίου στο περιβάλλον και στις αρχές της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής.

Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση του έργου φέρουν τη σφραγίδα των Μηχανικών της project|home που μπορούν να εγγυηθούν για το βέλτιστο του αποτελέσματος και το μοναδικό του χαρακτήρα που να ταιριάζει στις προσωπικές σας ανάγκες. Τρισδιάστατα (3D) φωτορεαλιστικά μοντέλα παρουσιάζουν με ακρίβεια τις επιλογές σας και αποκαλύπτουν το τελικό αποτέλεσμα ήδη από τη φάση του σχεδιασμού. Η κατασκευή υλοποιείται με σύγχρονες μεθόδους δόμησης και δοκιμασμένα υλικά, σε συνεργασία με εξειδικευμένα συνεργεία και εγγυημένους προμηθευτές, πραγματοποιώντας αρχιτεκτονικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.

Αλλά και αν έχετε επιλέξει να ανακαινίσετε έναν υφιστάμενο χώρο, η project|home, με τις κατάλληλες επεμβάσεις, θα αναδείξει τα προτερήματά του και θα τον ανανεώσει. Επισκεφθείτε και τις ενότητες ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για περισσότερες πληροφορίες.