project|home

 

 

 

 

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ   Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ   Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ


Μ Ε Λ Ε Τ Η  -  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η  -  Α Ν Α Κ Α Ι Ν Ι Σ Η

 

 

Επικοινωνία

Μυριάνθη Μουσά                   697 3463203

M.Arch. II Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ

 

Χαράλαμπος Χαρίτος              697 7207632

Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, ΜΒΑ ΟΠΑ (ΑΣΟΕΕ)

 

 

info@project-home.gr

 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Synthesis - Αρχιτεκτονικό Γραφείο & Σύμβουλοι Μηχανικοί
Σκυλίτση 20, 11473, Λόφος Στρέφη, Αθήνα
τηλ. 210 8828967